Ödev Tez Proje Merkezi olarak uzun yıllardan beri lisans, yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine vermiş olduğumuz akademik danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Özel ders verme ile başladığımız akademik hizmetlerimiz zamanla ödev tez proje danışmanlık merkezine dönüştü. Ders almak isteyen öğrencilerimiz zamanla ödevlerinde yardımcı olmamızı, tez hazırlamada katkı vermemizi, projelerinde destek istedikleri için, çalışmalarımıza bunları da eklemek durumunda kaldık. Eğitimin içinden geldiğimiz için, öğrencilerin akademik çalışmalarda yaşadıkları sorunları en iyi bilenlerden biriyiz.

Tez Merkezi nedir, tez merkezi, tez hazırlama aşamasında olan lisans, yüksek lisans, master, doktora ve MBA öğrencilerine tez yazım aşamalarında akademik destek veren merkeze nedir. Tez merkezi ne yapar? Tez merkezi, tez konusu seçiminde yardımcı olur, tez hazırlamada üniversite öğrencilerine destek verir, literatür taramasında yardımcı olur, ayrıca üniversitenizin tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi yapar.

Danışmanlık olarak lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine tez yazımı, proje hazırlama, ödev hazırlarken yaşadıkları sorunları aşmada yardımcı olmaktayız. Ödev merkezi olarak Türkiye’deki, Kıbrıs’taki öğrencilerin yanı sıra yurt dışında öğrenim gören öğrencilere de destek verilir. Bitirme ödevi, yüksek lisans ödevi, tezsiz yüksek lisans konularında akademik destek almak istiyorum diyenlere hizmet vermekteyiz.

Ayrıca, tez ile ilgili, öneri yapma, yazma, araştırma yapma, literatür taraması yapma, düzenleme yapma konularında öğrencilere destek olmaktayız. Danışmanı olarak çalıştığımız öğrencilerin, yazma aşamalarını kısa sürede zahmet çekmeden atlatmalarını sağlıyoruz. Türkçe yazdığımız gibi İngilizce olarak da desteğimizi sunuyoruz.

Bunlara ilave olarak proje hazırlama konusunda destek isteyen proje öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Projem var, projemi yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere proje konusu bulma, proje önerisi yapma, proje araştırması yapma, proje düzenleme konularında yardımcı olmaktayız. Lisans bitirme projesi, yüksek lisans bitirme projesi, master projesi , tezsiz yüksek projesi yaptırmak isteyenlere hemen yardım etmekteyiz.

Lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine, master öğrencilerine ödev, tez, proje hazırlama konularında destek vermekteyiz. Akademik çalışmalarınızda çok geç kalmadan detayları iletişim sayfasından bize aktarmanız yeterlidir. Tüm bunlara ilave olarak, haftalık ders konuları, ders içerikleri, ders amacı hakkında da bilgi bulabilirsiniz. Derslerle ilgili sınav soruları, vize soruları, final soruları, sınavlarda çıkmış sorular, konu anlatımı, örnek konu işlenişi ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Sınav soruları, çıkmış örnek sınav soruları üniversite öğrencileri için oldukça önemlidir. Öğrenciler daha önce sorulmuş sınav sorularına bakarak daha iyi bir performans elde etmeyi amaçlar. Vize soruları, final sorularına özellikle önceki yıllarda çıkmış sorulara çalışarak yüksek başarı hedefler.

Ders içeriği, haftalık işlenen konular, hangi konuların ele alındığını öğrenmek için üniversite öğrencileri sayfamızı ziyaret eder. Dersin amacı yanında dersteki kazanımlar da önem taşır.